Tematem konkursu będzie „Dzieło nieukończone – od Turandot do innych historii”.

· Temat dotyczy niekompletności lub niedokończenia. Wszelkiego rodzaju dzieła (obrazy, rzeźby, artefakty, budynki itp.) pozostaly nieukończone z różnych powodów: przedwczesnej śmierci artysty, dobrowolnego porzucenia lub wyboru artystycznego. I właśnie to „nieukończenie” w tych przypadkach wyraża zawieszone piękno, tajemniczy urok , polot fantazji, które prowadzi do wyobrażenia sobie tego, co nie do pomyślenia i otwiera szereg możliwości. Niekompletność oddala sie od granic,wrecz znosi wszelkie granice. Zamiast o dziełach „niedokończonych” powinniśmy zatem mówić o dziełach „nieskończonych”: opera Turandot Giacomo Pucciniego jest jedną z nich; kompozytor zmarł w 1924 r., zbyt wczesnie i nie był w stanie dokończyć pisemnego szkicu, który następnie ukończył jego uczeń Franco Alfano. W stulecie śmierci Pucciniego chcemy zatem złożyć hołd Mistrzowi i jego opery Turandot, z jej orientalnym urokiem i nawiązaniami do stylu Art Nouvea-Liberty pierwszego plakatu, ale także i przede wszystkim z ideą niekompletności, która pozostawia miejsce dla tych, którzy zechcą kontynuować ścieżkę twórczą otwarta na tysiące możliwości. Temat pozostawia zatem wolną przestrzeń na wszystko to,co te słowa, czy choćby tylko jedno z nich, przywołują we wrażliwości wykonawcy niekoniecznie i musi ono dotyczyć cytowanej muzyki czy opery liricznej.

Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej o historii kompozytora opery Turandot →

· Kliknij poniższy link, aby zobaczyć pomysły dotyczące niedokończonych prac, jako wsparcie i/lub inspirację do stworzenia koronki na ten temat →

· Udział jest otwarty dla wszystkich koronkarek i koronkarzy, z wyjątkiem członków stowarzyszenia „Il Lace della città di Piero della Francesca” z Sansepolcro;

· Uczestnictwo następuje poprzez przesłanie znajdującego się na końcu tej strony formularza rejestracyjnego, wypełnionego czytelnymi drukowanymi literami w każdym polu. Formularze należy przesłać do 30 marca 2024 r., czyli terminu rejestracji, pocztą na adres: “ Galleria Aggiunti” Via Niccolò Aggiunti, 1/A 52037 Sansepolcro (AR) Italia lub pocztą elektroniczną na adres: ilmerlettodisansepolcro@gmail.com;

· Opłata za udział wynosi 30,00 € za każde zgłoszenie do konkursu i należy ją uiścić przelewem na numer IBAN: IT69T0306971617120000000424

· Do konkursu mozną zgłaszać wyłącznie prace niepublikowane i wykonane ręcznie;

· Termin dostarczenia pracy upływa 30 kwietnia 2024 r. Prace muszą dotrzeć do „Galleria Aggiunti” w tym terminie, via Niccolò Aggiunti, Sansepolcro, 1/A – (AR) od wtorku do soboty. W przypadku nadsyłania z zagranicy prosimy o dopisanie w przesyłce słów „praca przeznaczona na konkurs, nie posiadająca wartości komercyjnej”;

· Dopuszczalne techniki wykonania to: koronka klockowa, koronka igłowa, Emilia Ars, makrama, puncetto, modano, filet, koronka irlandzka, koronka Orvieto;

· Praca może mieć dowolny kształt i rozmiar;

· Każdy wykonawca może przesłać tylko jedną pracę wykorzystując przędze, kolory, włókna (np. len, juta, jedwab itp.) metale lub materiały, które preferuje do wykonania, z wyjątkiem szkła i kryształu;

· Kryteriami przyjętymi przez komisję przy ocenie prac będą: precyzja i umiejetnosc wykonania, oryginalność, zgodność z tematyką konkursu;

· Werdykt komisji będzie niepodważalny;

· Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 2 czerwca o godzinie 16:30 w Palazzo Pretorio wraz z wręczeniem certyfikatu uczestnictwa, który zostanie wręczony wszystkim uczestnikom;

· Nagrodą za I miejsce będzie wrzeciono zanurzone w 24-karatowym złocie, za II miejsce wrzeciono zanurzone w srebrze próby 1000, a za III miejsce wrzeciono z brązu;

· Prace konkursowe będą wystawiane w Palazzo Pretorio w dniach trwania wydarzenia;

· Na zakończenie wydarzenia, po ceremonii wręczenia nagród, prace wrócą w ręce prawowitych właścicieli. W przypadku ich nieobecnosci prace zostaną odesłane na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie 30 dni;

· Uczestnicy zwalniają organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia prac;

· Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie podstawą do wykluczenia;

· W celu uzyskania wszelkich informacji lub wyjaśnień dotyczących tego konkursu, prosimy o kontakt: numer telefonu +393290842045 oraz informacje w jezyku polskim pod numerem +393484685358