Tematem konkursu będzie „Hymn do koronki: trójwymiarowa stela”.
Temat dotyczy steli jako hołdu dla koronki, a więc hymnu do tej sztuki: stelę można bowiem rozumieć jako pochwałę koronki, ale także jako osobistą historię, która rozwija się wzdłuż trójwymiarowości samego dzieła . Temat pozostawia wolną przestrzeń na to wszystko, co te słowa, a nawet tylko jedno z nich, przywołują we wrażliwości wykonawcy;

Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich koronczarek i koronczarek, z wyjątkiem członków Stowarzyszenia „Koronki miasta Piero della Francesca di Sansepolcro;

Uczestnictwo odbywa się poprzez przesłanie znajdującego się na końcu tej strony formularza rejestracyjnego, wypełnionego czytelnymi znakami w każdym polu.

Formularze należy nadsyłać do 30 kwietnia 2022 r., do ostatecznego terminu rejestracji, pocztą w „Galleria Aggiunti” na via Niccolò Aggiunti, Sansepolcro, 1 / A – (AR) lub pocztą elektroniczną na adres: ilmerlettodisansepolcro@gmail.com;

Opłata za uczestnictwo wynosi 30,00 € za każde zgłoszenie do konkursu, płatne przelewem na następujący numer IBAN: IT69T0306971617120000000424

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace niepublikowane i ręcznie wykonane;

Termin wykonania dzieła to 20 maja 2022 r.;

Dozwolone techniki wykonania to: koronka klockowa, koronka igłowa, Aemilia Ars, makrama, puncetto, modano, filet, koronka irlandzka, koronka Orvieto.

Praca może przybrać dowolną formę. Maksymalna wysokość nie może przekraczać 1 metra łącznie z podstawą;

Każdy wykonawca może wysłać tylko jedną pracę, używając do realizacji przędzy, kolorów, włókien (takich jak len, juta, jedwab itp.) preferowanych metali lub materiałów z wyjątkiem szkła, kryształu i plastiku.

Kryteriami przyjętymi przez komisję do oceny prac będą: precyzja i umiejętność wykonania, oryginalność, zgodność z tematyką konkursu;

Wyrok komisji będzie niepodważalny;

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 5 czerwca w Palazzo Pretorio wraz z przekazaniem certyfikatu uczestnictwa, który otrzymają wszyscy uczestnicy,
Nagrodą dla 1 klasy będzie wrzeciono zanurzone w 24 karatowym złocie, dla 2 klasyfikuje się wrzeciono zanurzone w srebrnym tytule 1000, a dla 3 klasyfikuje się wrzeciono z brązu;

Konkurujące prace zostaną wystawione w Palazzo Pretorio przez trzy dni imprezy;

Po zakończeniu imprezy, po ceremonii wręczenia nagród, prace zostaną zwrócone prawowitym właścicielom. W przypadku ich braku prace zostaną odesłane na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie 30 dni;

Uczestnicy zwolnią organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia prac;

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie podstawą do wykluczenia;

Wszelkie informacje lub wyjaśnienia dotyczące tego przetargu można uzyskać pod numerem: +39 3290842045

Pobierz formularz